Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media

Afgelopen woensdag was ik samen met 2 collega’s aanwezig op het NCOSM. Het congres werd gehouden in het prachtige EYE in Amsterdam. De locatie was werkelijk schitterend. Jammer was wel dat de zalen voor dit wat kleinere congres misschien te massaal waren, sommige workshops ‘verzopen’ een beetje.

De openingskeynote van Pedro de Bruyckere was een zeer boeiend verhaal om naar te luisteren. Op vakkundige wijze en in alle rust haalde hij alle mythes, vooroordelen en vage termen die we de laatste jaren meer en meer horen onderbouwd onderuit. Heerlijk ontnuchterend. Wat ik dan wel weer heel erg jammer vind is dat juist déze keynote niet is gefilmd. Had hem ten eerste met alle plezier nogmaals bekeken, maar bovendien had ik dit graag gedeeld.

Hierna was de uitreiking van de NCOSM award aan de beurt. De spanning steeg, want ik was een van de twee genomineerden. Eventjes leek het erop dat Dieter Möckelmann mijn inzending beschreef, maar uiteindelijk bleek mijn ‘tegenstander’, Arne Keuning met zijn inzending Montessorinet, gewonnen te hebben. Wat ik erg waardeerde was dat hij meteen in zijn dankwoord mijn inzending prees en zijn winst met me wilde delen. We hebben in de koffiepauze die volgde op dit programmaonderdeel uitgebreid kennisgemaakt en gepraat over onze inzendingen. Zijn Montessorinet heeft meer dan verdiend gewonnen. En ook al heb ik ‘verloren’, ik voel me toch een winnaar, want ik ben enorm trots op mijn nominatie en ook zeer zeker op wat er geschreven staat in het juryrapport.

Slim en creatief gebruik leren maken van social media in het onderwijs is een onderwerp dat leeft. Die boodschap kreeg de jury duidelijk uit de reeks initiatieven en projecten die hem werden voorgelegd vanuit alle sectoren van het Nederlands onderwijs. Van de rechtenfaculteit aan de universiteit in Leiden tot Montessorischolen in het basisonderwijs is men concreet aan de slag, zo laten de verschillende inzendingen zien.

De jury waardeert die inzet en ook de verbeeldingskracht die uit veel van de inzendingen blijkt. Graag stimuleert hij vooral de instellingen in het MBO op dit terrein nog eens extra. Uit dat deel van het onderwijs kwamen relatief weinig initiatieven op tafel en dat zal niet zijn, omdat in deze sector bij de ROC’s en de studenten en docenten het thema ‘social media’ minder leeft of de middelen daarvan weinig gebruikt worden.

Voor veel van de voorgelegde initiatieven en projecten geldt, dat zij nog ‘works in progress’ zijn. Zeker bij de projecten in het voortgezet onderwijs zijn er nog veel aspecten waaraan men kan en moet sleutelen. Het viel de jury tevens op dat bij veel initiatieven web 2.0 applicaties en webtools nog een beduidend grotere rol spelen dan de inzet of omgang met sociale media als zodanig. Erg is dat niet. Het geeft deze NCOSM Awards eens te meer het karakter van een aansporing en impuls tot meer inzet, meer durf en meer volharding. De tijd is bovendien nog niet echt rijp op dit dynamische terrein voor het uitdelen van ‘lifetime achievement awards’!

Een wezenlijk aspect voor alle initiatieven en projecten op dit terrein is de kans die sociale media bieden om samen slimmer te worden en ook kritische reflecties en materialen te delen. Voor wie in het onderwijs zijn roeping vindt, zijn dat elementen van sociale media die een bron van inspiratie en collegiale verrijking kunnen zijn. “Juist in dat delen van materiaal met anderen zit voor mij de plus,” zei een van de leden van de jury daar pregnant over. Het NCOSM als congres is in zekere zelf een vorm van zulke kennisdeling rond materialen, inzichten en inspiratie voor het onderwijsvak.

Aanmoediging tot durf en inzet, aansporing tot kennisdeling en onderlinge verrijking, dat heeft de jury voor ogen gestaan bij de weging van de verschillende kwaliteiten en factoren van de voorgelegde kandidaten uit PO, VO en HO. Daarmee kwam de jury tot de volgende gezamenlijke conclusies wat betreft de kandidaten uit elk van deze drie sectoren van het onderwijs.

Ten eerste zijn uit elk van de drie twee projecten genomineerd. Zij sprongen er voor de jury uit als inspirerende voorbeelden. Vervolgens is een van hen per sector als de uiteindelijke winnaar aangewezen.

Gelet op de aard van de NCOSM Awards is er overigens geen sprake van ‘verliezers’. Elk van de beoordeelde en genomineerde projecten verdient aansporing tot volharding en een blijvende inzet en enthousiasme van de betrokkenen. De dit jaar bekroonde projecten wil de jury echter voor hun inspirerende kwaliteiten van harte de prijs toe kennen.

Het Primair Onderwijs
Vanuit dit deel van het onderwijs heeft de jury twee projecten willen nomineren. Dit betreft het project ‘Hallo Wereld’ van de Stichting Rijdende School en het Montessorinet, ‘een community voor en door mensen met een hart voor Montessori’.

‘Hallo Wereld’ heeft buitengewoon concreet gedaan wat de naam weergeeft. Het heeft kinderen van mensen die op kermissen werken in ons land verbonden aan leerlingen van een internationale school in Bangalore in India. Door de zeer praktische aanpak heeft het project de betrokkenen bij de Rijdende School veel inspiratie gegeven dit soort initiatieven op een zo concrete manier vaker op te pakken. Niet alleen ver weg met India, hoe boeiend ook, maar ook hun ‘winterschool’, oftewel de school die zij buiten het kermisseizoen bezoeken.

Er is daarmee een pakket van activiteiten rond de zo praktisch mogelijke inzet van sociale media in het onderwijs ontstaan, met oog voor aspecten als ‘mediawijsheid’ en scholing aan de betrokken collega’s. De kinderen hebben het een half jaar na hun activiteiten met de leeftijdgenoten in Bangalore nog vol enthousiasme over wat ze hebben ondernomen en geleerd.

Het Montessorinet is in twee jaar uitgegroeid tot een ‘plek’ waarin meer dan 2000 mensen ervaringen en kennis delen. Het begon als een initiatief van een oud-leerkracht die juist de kennisdeling tussen en met collega’s miste en processen in gang wilde helpen zetten die zulke stimulansen en activiteiten zouden aanwakkeren. Inmiddels benut dit net een reeks vormen van sociale media en kent een gestage groei van betrokkenen en deelnemers. Interessant is te vermelden, dat een vacaturebank is ingebouwd die zorgt voor een kostendekkende aanpak.

Door de verbinding die op deze wijze gelegd kon worden tussen docenten, scholen en kindcentra, opleiders, scholen en hun directies, als ook Montessori-organen in binnen- en buitenland heeft het net bijna 500 lessen kunnen doen delen en is een intensief verkeer gegroeid tussen de betrokkenen. Ook eerst nog huiverige instituties hebben deze onderwijspraxis inmiddels omarmd en vanuit de kennisdeling ontstaan nieuwe activiteiten in en rond het onderwijs, zoals een lees-project rondom de Kinderboekenweek.

Conclusie
De jury spreekt graag bijzondere waardering uit voor deze twee genomineerden. Hun praktijkgerichte, concrete aanpak en gretigheid te leren van de ervaringen, ook van die van anderen, spreken aan en maken hun opzet ook overdraagbaar naar anderen in en rond het primair onderwijs. Bij het aanwijzen van de winnaar van de NCOSM Award voor het Primair Onderwijs heeft de jury nadrukkelijk meegewogen welke impact en verworvenheden reeds nu bronnen van inspiratie van anderen kunnen zijn. Vanuit dat oogpunt is de keuze voor 2013 gevallen op het Montessorinet.

Nou, daar kun je mee thuiskomen, toch? :-)

Na de pauze startten we met de workhoprondes. Ik heb sessie bijgewoond van Marieke van Osch, Ivo Wouters en E-twinning. Mariekes verhaal kende ik achteraf eigenlijk al, dat van Ivo vond ik vlot en ik was erg gecharmeerd van zijn manier van ‘brengen’. Met E-twinning heb ik kennisgemaakt afgelopen voorjaar op de Bett. Leuk om het nu wat meer verduidelijkt te zien, alhoewel ik het verhaal over het platform vooral een soort knoppencursus cq. handleiding vond en minder ingaan op de inhoud.

Wat minder vond ik de slotkeynote van Remco Bron. Ten eerste was hij behoorlijk druk en aanwezig op het podium en dat trok ik niet meer zo heel erg goed na een lange dag praten, luisteren en informatie verwerken. Ten tweede vond ik zijn verhaal een beetje tegenvallen qua inhoud. Hij had niet zo gek veel nieuws te vertellen dat ik (en ik denk velen met mij) nog niet wist en het leek qua stijl nogal op een ‘gewone’ sessie zoals we die eerder die dag al hadden meegemaakt. Bovendien stonden een aantal van zijn uitspraken haaks op die van Pedro de Bruyckere eerder die dag.

Maar, het meest interessante deel van zo’n dag is toch nog altijd het netwerken. Het gezichten leren kennen achter twitternamen, handen schudden, je verhaal vertellen en kaartjes uitdelen en ontvangen. En wat er dan kan ontstaan naar aanleiding van zo’n kort gesprekje vertel ik in mijn volgende blogpost.

 

Genomineerd!

Volgende week woensdag, 15 mei, wordt voor de tweede keer het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media georganiseerd. Ik heb, zodra ik hoorde van dit congres, toestemming gevraagd aan mijn leidinggevenden om dit te mogen bezoeken. Dit valt namelijk midden in ons drukke reisseizoen en een vrije dag voor scholing is dan niet vanzelfsprekend. Gelukkig kreeg ik al vrij snel groen licht en heb ik me ingeschreven. Tegelijkertijd heb ik mijn project ‘Hallo Wereld’ ingeschreven voor een award.

Ik rekende nergens op, zeker niet omdat ik ook al de Innofun award in november 2012 heb gewonnen met ditzelfde project. Maar, vandaag kreeg ik een mail met daarin de mededeling dat mijn project een van de twee genomineerden is voor de categorie PO. Ik ga dus volgende week niet alleen naar Amsterdam als congresbezoeker om weer bij te leren en te netwerken, ik ga er ook heen als enigszins gespannen genomineerde…

Het juryrapport

Gisteravond zag ik op de website van Innofun de link naar het juryrapport. Nadat ik de tekst had doorgelezen, stroomde er weer een trots gevoel door me heen. Wow! Dat heb ik toch maar mooi even geflikt zeg! En dat terwijl ik me vooraf kansloos inschatte. ‘Grote namen’ zoals Jelmer Evers en Linda Humme hadden ook een inzending gedaan.

Ik, die nog niet zo heel lang actief ben binnen het sociale media in het onderwijs-wereldje, ben erg van hun werk en vaardigheden onder de indruk. Zij hebben al zoveel kunnen bereiken en dat terwijl ik net pas kom kijken. Ik schatte mijn kansen dus niet al te hoog in, maar ging toch in gezelschap van mijn partner Nils en mijn collega Niels (what’s in a name..) naar Utrecht om de prijsuitreiking bij te wonen. Ik keek namelijk ook uit naar het kennismaken met de andere deelnemers. Er zou natuurlijk een verzameling van ICT- enthousiastelingen zijn waar ik zeker veel van kon leren, dus het zou hoe dan ook een zinvolle middag worden.

Toen Erno Mijland eenmaal bekend had gemaakt dat Dennis Verdonck met een project uit het voortgezet onderwijs de Runner Up was en er *dus* een project uit het primair onderwijs had gewonnen, begon het bij mij wel te kriebelen. Hoe langer Erno praatte en hoe meer pluspunten hij noemde, hoe meer mijn collega Niels begon te fluisteren: ‘Je hebt gewonnen! Dat zit ook in jouw project! Gefeliciteerd!’ Ik werd bloednerveus van hem en siste hem toe dat hij zijn mond moest houden! :)

De jury van de Innofun Award heeft zich gebogen over 15 inzendingen met inspirerende beschrijvingen van toepassingen van sociale media in het onderwijs. Er waren zeven inzendingen vanuit het PO, zeven vanuit het VO en een vanuit een centrum voor de kunsten.

Bij het beoordelen van de inzendingen heeft de jury de volgende criteria gehanteerd:
– de toepassing is met succes ingezet in de klas
– de toepassing is eenvoudig in te zetten (voor andere docenten)
– de toepassing is praktisch een vernieuwend
– de toepassing is structureel inzetbaar
Elk jurylid heeft individueel de inzendingen bestudeerd en gescoord op deze criteria en op basis daarvan een top 3 samengesteld. Deze lijstjes zijn naast elkaar gelegd, wat leidde tot een gezamenlijke ranglijst. Deze is in een video conference besproken. De jury heeft een winnaar gekozen en een eervolle vermelding toegekend. Hierbij was de afspraak dat als de beste inzending uit het PO komt, de eervolle vermelding toegekend wordt aan de beste inzending uit het VO en vice versa.

De jury bestond uit:

– Erno Mijland, voorzitter van de jury, trainer, spreker een schrijver en auteur van het boek ’Smihopedia. Aan de slag met sociale media in het onderwijs’;
– Rob Martens, wetenschappelijk directeur LOOOK / Bijzonder hoogleraar multimediale educatie;
– Tessa van Zadelhoff, leerkracht en ICT-coördinator op Basisschool De Kleine Beer te Berlicum, zelfstandig ondernemer Warempel, initiatiefnemer BoekTweePuntNul.over sociale media en web 2.0 en bekend van ‘Reisbureau Beartravel’, waarin ze als leerkracht van groep 7/8 sociale media op een innovatieve manier inzette.

 

Algemeen
De jury constateert dat er een grote variatie is in de vorm en inhoud van de inzendingen. Dat is positief, want het laat zien dat er veel mogelijk is. De jury vindt de inzendingen sympathiek en van goed niveau. De kwaliteit ligt dicht bij elkaar. Niet in alle inzendingen is gebruik gemaakt van de unieke kenmerken van sociale media, zoals het tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen samenwerken of de buitenwereld bij het onderwijs betrekken. In een aantal inzendingen is vooral sprake van het gebruik van web 2.0-toepassingen / online software.
Bij een aantal inzendingen is sprake van de inzet van sociale media vanuit een visie op onderwijs, bij andere inzendingen ligt de nadruk meer op afwisseling, sociale media gebruiken omdat leerlingen het leuk vinden ermee te werken.
De sterkste inzendingen combineren verschillende sociale media, leerlingen komen in contact met de buitenwereld, werken tijd- en plaatsonafhankelijk samen en er wordt gewerkt aan concrete leerdoelen.
De jury heeft als advies sociale media ook in te zetten in het leren door professionals, zoals binnen groepen op LinkedIn, door er meer mee te doen in de interne communicatie
en door traditionele conferenties en studiedagen deels te vervangen door social learning.

Dit waren inderdaad wel dingen die in mijn project terugkwamen. En toen kwam het verlossende woord. Erno moest lachen en zei dat hij meteen maar bekend ging maken wie er gewonnen had, want zodra hij over het winnende project zou gaan praten zou duidelijk worden welke naam er bij hoorde. ‘De winnaar… is… Wieke!, en lachend wees hij in mijn richting. Overdonderd hoorde ik aan wat de jury over mij te zeggen had:

De winnaar: Wieke Heikoop (PO)
De jury was unaniem in haar keuze voor een winnaar. Wieke Heikoop is juf van Stichting De Rijdende School. Ze geeft op locatie les aan kinderen die meereizen met circussen en kermissen. Het gaat om groepen met kinderen van alle leeftijden die elk een eigen programma volgen. Aan de ene kant zeer uitdagend, aan de andere kant bieden sociale
media hier ook unieke mogelijkheden. Het ingediende project beschrijft een samenwerking/uitwisseling met een internationale school in India. De kinderen van beide scholen hebben informatie met elkaar uitgewisseld en zo veel van elkaar geleerd. De jury was enthousiast over het feit dat Heikoop verschillende sociale media op een sociale manier gebruikt voor verschillende doeleinden. Ze laat kinderen bloggen in de veilige omgeving van Kidblog, laat ze sfeerbeelden verzamelen in Pinterest en gebruikt Skype voor videocontact met kinderen aan de andere kant van de wereld. Deze internationale component, ook gelinkt met het thema van de kinderboekenweek (‘Hallo Wereld’) en dus de actualiteit sprak de jury bijzonder aan. De gebruikte gereedschappen zijn gebruiksvriendelijk en laagdrempelig en daarmee is het concept goed overdraagbaar.

 

Ik nam de grote cheque in ontvangst, kreeg de camera die ik gewonnen overhandigd en ik draaide een rondje voor de camera’s en diverse smartphones zodat ik direct op twitter stond. Vervolgens werd ik heel vaak gefeliciteerd en begon het grote genieten.

Nu, een paar dagen later, is het allemaal een beetje geland. Ik voel me nog steeds supertrots en zeer vereerd. Verder is dit ook een ontzettende stimulans om me hier nog veel meer in te verdiepen. Ik kan niet wachten tot volgend reisseizoen zodat ik weer nieuwe dingetjes kan gaan uitproberen!

 

Projectleider Sociale Media

Vandaag ben ik begonnen aan een nieuwe uitdaging binnen mijn -toch al zeer veelzijdige- baan. Een poosje geleden werd ik, samen met nog een collega, benaderd door onze ICT mensen en de directeur of ik het zag zitten om ‘iets’ te gaan doen met sociale media binnen de Rijdende School.

‘Iets’… juist. En wat wordt er dan precies van me verwacht? Daar kon niemand me antwoord op geven. Het enige dat ik vorm moest gaan geven was het gebruik van sociale media binnen het onderwijs op de Rijdende School. Okee, dat werd alweer iets concreter, maar nog steeds was het een vaag gebeuren. Niemand kon me precies vertellen wat het doel was, of welk plan er was, of aan welke punten het moest voldoen.

Vandaag hadden we een eerste brainstormbijeenkomst. Was het voor mij al een vaag plan, voor mijn collega was het zo mogelijk nóg waziger. Wij komen allebei vrij recent uit het reguliere onderwijs en we zijn beiden nog heel erg gewend aan vraaggestuurd werken. Je krijgt déze opdracht, met dát doel, en dán moet het af zijn. Dat was vandaag wel even heel andere koek.

We werden gebombardeerd tot ‘Projectleider Sociale Media.’ Het komt erop neer dat zij en ik samen een plan gaan maken met daarin hoe we sociale media binnen ons onderwijs willen gaan inzetten. Hierin krijgen we heel veel vrijheid, al dan niet geheel de vrije hand. En hoe gek dat ook moge klinken, in eerste instantie benauwde me dat. Zo veel vrijheid! Maar dus ook zoveel opties! En keuzes! En mogelijkheden! Lastig, helemaal vanuit het niets beginnen! En aaaah! Geen idee wat er van me verwacht wordt!

Gaandeweg de brainstorm werd dit steeds duidelijker en langzaam maar zeker ontstonden er al wat ideetjes in mijn hoofd. Het ‘paniek’gevoel begon om te buigen naar: Zo veel vrijheid! En dus ook zoveel opties! En keuzes! En mogelijkheiden! En vét! Ik mag iets doen dat ik ontzettend leuk vind! Wij krijgen het vertrouwen dat we dit samen goed van de grond gaan krijgen! Wat een eer!

Het is zo fijn om zoveel plezier in je werk te hebben. Om dingen te kunnen en mogen doen die je écht ontzettend interessant vindt om te doen. Iets neerzetten, helemaal naar ons beeld. De SRS mee helpen ontwikkelen en tegelijkertijd werken aan mijn eigen expertise. Hoe cool is dat?

Een ding weet ik zeker; ik ga me zeker niet vervelen de komende winter, ik heb genoeg te doen!